TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn về CorelDraw...

Khoa Ngoại ngữ - Tin học "Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn về CorelDraw và PhotoShop"

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2020...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin và ngành Tiếng Anh

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2019...

Ngành Tiếng Anh, Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 04/04/2020

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2019...

Ngành Công nghệ thông tin, Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 16/05/2020

Thông báo “Phát bằng tốt nghiệp và bảng...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, Thông báo "Phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm...

Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, năm học 2019 –...

Đối với học sinh, sinh viên nhập học đợt 01 (Từ 01/08 - 09/08/2019)

Nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký vào...

Mời các bạn có tên trong danh sách trúng tuyển đến trường làm tủ tục nhập học bằt đầu...

Nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký vào...

Các bạn đã có tên trong danh sách trúng tuyển đợt 01, chưa đến trường nhập học vẫn tiếp...